Conference videos

 

Welcome

 

Plenary session

 1. Training of professionals with highest qualification in higher education: challenges and possibilities. Birutė Miškinienė, Ministry of Education and Science, Lithuania.
 2. The Impact of Open Educational Resources (OER) and UNESCO contribution to formulation of fundamental concepts related to OER use and development. Svetlana Knyazeva, Advisor for Communication and Information, UNESCO IITE, the Russian Federation.
 3. ICT competences and use of ICT to enhance learning: two main drivers of quality and equity in education and training. Claudio Dondi, President of European Foundation for Quality in eLearning (EFQUEL), Belgium
 4. E-learning actually - research and trends in ICT and e-learning. Denes Zarka, EDEN, the United Kingdom.
 5. Identification of ICT competence in teacher professional activities. Vaino Brazdeikis, Centre of Information Technologies in Education, Lithuania.

Session A


Interactive activity for conference participants. Partnership of business and education institutions.

 1. Interactive online activity „Community Designs Technology Enhanced Learning. Possibilities and perspectives for studies and science“.
 2. Innovative solutions for education institutions. SAMSUNG ELETRONICS BALTICS SIA representative „Samsung Electronics Lithuania“.
 3. Harmonized communication for education, Rimas Kareiva, ATEA Microsoft product manager.
 4. Apple solutions for distance learning, Ignas Bacevičius, ATEA Apple product manager.

Session B.

The use of ICT in Lifelong Learning.

Moderator – prof. Nilza Costa, University of Aveiro, Portugal.

 1. IT Possibilities for Recognition Adult's Informal Learning of Mobility Actions. Asta Balčiūnaitienė, Margarita Teresevičienė, Elena Trepulė, Vilma Žydžiūnaitė, Vytautas Magnus University.
 2. Virtual Mobility Enhancement in European Education institutions. Airina Volungevičienė, Nemira Mačianskienė, Estela Daukšienė, Vytautas Magnus University.
 3. New Approach of ICT Using in Lifelong Learning. Esmeralda Štyps, Vita Krivickienė, Romualdas Gedvilas, Kauno technikos kolegija, Rima Sturienė, Kauno Technologijos universitetas.
 4. The importance of ICT in Professionalization of Andragogs. The context of Grundtvig programme. Margarita Teresevičienė, Aušra Rutkienė, Vytautas Magnus University.
 5. Open Educational Resources for Lifelong Learning. Open Scout Approach. Kristina Mejerytė – Narkevičienė, Vytautas Magnus university.

Session C.

Technologijų iššūkiai švietimui.

Moderatorius – Doc. dr. Sigita Turskienė, Šiaulių universitetas

 1. Vertybinio konteksto reikšmė e. mokymosi turinyje. Sigitas Daukilas, Judita Kasperiūnienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.
 2. Informacinių technologijų panaudojimas nuotolinio mokymosi barjerų mažinimui. Aleksandras Targamadzė, Kauno Technologijos universitetas, Rūta Petrauskienė, Alytaus kolegija.
 3. Kontekstinis modeliavimas psichologijoje: kompetencija ar technologija. Juozas Kairys, Utenos kolegija, Kazys Tomas Baniulis, Jūratė Pauliutė, Kauno technologijos universitetas.
 4. Intelektualiojo komponento taikymas personalizuotam mokomosios medžiagos pateikimui. Vida Drąsutė, Sigitas Drąsutis, Kauno Technologijos universitetas.
 5. Virtualios bendruomenės kūrimas besikeičiant gerąja patirtimi inovatyvių technologijų naudojime suaugusiųjų mokymui. Vida Drąsutė, Sigitas Drąsutis, Rūta Kukučionytė, Kauno technologijos universitetas.

Session D.

IKT kompetencijos raiška profesinėje veikloje.

Moderatorius – Arūnas Bėkšta, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

 1. Potencialių smulkiojo verslo kūrėjų pasirengimo verslumo kompetenciją ugdyti nuotoliniu būdu tyrimas. Rytis Vilkonis, Sigita Turskienė, Šiaulių universitetas.
 2. Ugdytinių nuomonės apie pedagogų veiklą, padedančią kurtis profesinį identitetą ir projektuoti profesinę karjerą. Aldona Palujanskienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.
 3. Pedagogų IKT taikymo kompetencija ir jos raiška profesinėje veikloje. Jurgita Česonytė, Airina Volungevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas.
 4. Mokymo organizavimo tyrimas valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Bronislavas Krikščiūnas, Aleksandro Stulginskio universitetas.  (Pranešimas nebuvo skaitytas)
 5. Mokyklų bendruomenių bendradarbiavimas taikant IKT vertybių ugdymui. Sonata Dedūraitė, Daiva Vaišnorienė, Gintarė Vaitonytė, Airina Volungevičienė, LieDM asociacija.
 6. IKT naudojimas žiniatinklio plėtros sąlygomis. Daina Gudonienė, Gytis Cibulskis, Kauno technologijos universitetas.

Session E.

IKT plėtra švietimo institucijose.

Moderatorius – prof. Aleksandras Targamadzė, Kauno Technologijos universitetas

 1. IKT naudojimas studijų procese: Klaipėdos universiteto situacijos analizė. Dalia Baziukė, Klaipėdos universitetas.
 2. Antros kartos saityno technologijos aukštajame moksle. Genutė Gedvilienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lina Kankevičienė, Alytaus kolegija.
 3. Edukologijos specialybių studentų informacinių ir komunikacinių technologijų kompetencijos tyrimas. Ingrida Donielienė, Sigita Turskienė, Šiaulių universitetas.
 4. ECTS koncepcijos integracija rengiant IT specialistus Utenos kolegijoje. Vaida Bartkutė-Norkūnienė, Jūratė Urbonienė, Utenos kolegija.
 5. Gerosios patirties sklaida: aktyvaus mokymo metodai profesiniame mokyme. Vida Drąsutė, Sigitas Drąsutis, Rūta Kukučionytė, Kauno technologijos universitetas.
 6. Mokytojų IKT kompetencijos tobulinimo poreikiai. Genutė Gedvilienė, Virginija Bortkevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas. (Pranešimas nebuvo skaitytas)