LieDM asociacijos išvažiuojamoji konferencija | LieDM
 
English versionEnglish version  
LieDM Asociacija
Naujienos Apie LieDM Kaip tapti nariu Veikla Paslaugos Kontaktai

0

LieDM asociacijos išvažiuojamoji konferencija

Konferencija

1 diena

Sveikinimo žodis.  E.Zinkevičius, ŠMPF

Sveikinimo žodis. A. Volungevičienė

Nuotolinių studijų ir profesinio rengimo kokybė technologijų kaitos sąlygomis. A.Targamadzė

Bendradarbiavimo vertė profesinio e. mokymo turinio rengimo kontekste. Socialumo ugdymas e. mokymo sąlygomis. S.Daukilas

Revive – profesinio rengimo turinio kokybės įvertinimui ir tobulinimui skirta didaktinė ir technologinė metodologija. Projektas, teorija ir sėkmės istorijos. A. Volungevičienė, A.Rutkienė, T.Sabaliauskas

Nuotolinio ir e.mokymosi plėtra švietimo centruose. V. Drąsutė

Klaipėdos universiteto patirtis ir iššūkiai diegiant nuotolines studijas. D.Baziukaitė

LieDM institucijų poreikiai nuotolinių studijų ir profesinio rengimo turinio kokybės užtikrinimui Europos strateginių prioritetų kontekste. A.Volungevičienė

1 darbo grupės darbo rezultatas – nuotolinio mokymosi kursų kokybės vertinimo kriterijų sąrašas ir LieDM asociacijos institucijų kursų vertinimo procedūros scenarijus. Sigita Turskienė

 2 darbo grupės darbo rezultatas – iššūkių, kylančių dėstytojams dirbantiems inovatyvioje mokymo(-si) organizavimo aplinkoje bei įgūdžių, reikalingų dėstytojui organizuojant nuotolinį mokymąsi, sąrašas. Nijolė Saugėnienė

3 darbo grupės darbo rezultatas – atviro nuotolinio mokymo(-si) turinio rengimo SSGG LieDM asociacijoje. Vida Motekaitytė-Drąsutė

2 diena

Profesinės tinklaveikos priemonių svarba turinio kokybės klausimų diskusijose. Pritaikomumas LieDM asociacijos institucijoms. E. Daukšienė. A.Astrauskas

Mokymo turinio atnaujinimas tarptautiniam virtualiam mobilumui. REVIVE rezultatų pritaikomumas TeaCamp projekte. A.Volungevičienė

Tinklinio Moodle multiinstitucinio modelio pristatymas ir panauda LieDM asociacijoje. T.Sabaliauskas, M.Adomavičius

Atvejo pristatymas. Inovacijų perkėlimo projekto E-CORE MANAGERS rezultatai: Virtualios vadybos kompetencijų pritaikymas vadybos ir verslo mokymui V.Saladienė

Vaizdo konferencijos ir vaizdo paskaitos. Nauji iššūkiai mokymosi turinio kokybės vertinime. D.Raišutis 


 

Tags:
Prioritetai
LieDM veiklos: Technologijos LieDM veiklos: Turinys LieDM veiklos: Atsakomybė LieDM veiklos: Kokybė LieDM veiklos: Virtualus mobilumas