Sveikiname naujus narius - Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą! | LieDM
 
English versionEnglish version  
LieDM Asociacija
Naujienos Apie LieDM Kaip tapti nariu Veikla Paslaugos Kontaktai

0

Sveikiname naujus narius - Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą!

GPMClogo2.png

Greitas gyvenimo tempas, globalizacija, sparčiai besikeičiančios ekonominės, socialinės, politinės sąlygos, informacijos ir komunikacinių technologijų plėtra reikalauja esminių pokyčių visose gyvenimo srityse, todėl asmeniui itin svarbus tampa poreikis mokytis visą gyvenimą. Vakarų Lietuvos regione paklausias kvalifikacijas siūloma įgyti ilgametę profesinio mokymo patirtį turinčiame Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre.

Įstaigos veiklos strategija grindžiama regiono plėtros vystymosi perspektyvų analize – siekiama tapti efektyviai dirbančia, modernia profesinio mokymo įstaiga, plėtojančia ir nuosekliai įgyvendinančia profesinį mokymą, orientuotą į regione paklausiausias ekonominės veiklos kryptis.

Centrui vadovauja dr. Dalia Martišauskienė.

Klaipėdos statybininkų mokykla Švietimo ir mokslo ministerijos 2016 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-555 „Dėl Klaipėdos statybininkų mokyklos reorganizavimo“ prijungta prie Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo jungtinis centras.

Per abiejų įstaigų gyvavimo istoriją sukurta stipri mokymo bazė, suformuotas pedagogų personalas, įgyta didelė bendradarbiavimo patirtis, išaugo teikiamų mokymo paslaugų spektras. Vykdomos profesinio mokymo programos apima meno, verslo ir administravimo, kompiuterijos, inžinerijos ir inžinerinių profesijų, gamybos ir perdirbimo, architektūros ir statybos, socialinių paslaugų, paslaugų asmenims, transporto paslaugų, saugos paslaugų sritis.

Mokymo kokybę centre lemia materialinės ir techninės sąlygos, kurios nuolat gerinamos orientuojantis į mokymo turinio atnaujinimą ir darbuotojų darbo sąlygų gerinimą. Siekiant įsitvirtinti konkurencingoje aplinkoje, ieškoma naujų veiklos krypčių bei galimybių, diegiamos naujoves.

Vidurinį išsilavinimą ir profesiją galima įsigyti gimnazijos skyriuje. Norintys tobulinti kvalifikaciją, atnaujinti žinias arba įgyti naują specialybę kviečiami į tęstinio mokymo skyrių

Į sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrių kviečiami mokytis, siekiantys įgyti masažuotojo higieninės kosmetikos kosmetiko, pėdos priežiūros paslaugos teikėjo, želdinių tvarkytojo, floristo viešbučio darbuotojo kvalifikaciją.

Asmens darbingumo, profesinių kompetencijų bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas vyksta profesinės reabilitacijos skyriuje.

Automobilio vairavimo ant slidžios dangos gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas bei visų kategorijų vairuotojų mokymas vyksta transporto skyriuje.

Prioritetai
LieDM veiklos: Technologijos LieDM veiklos: Turinys LieDM veiklos: Atsakomybė LieDM veiklos: Kokybė LieDM veiklos: Virtualus mobilumas