Prezidentas

Dr. Estela Daukšienė

 

El.paštas: estela.dauksiene@liedm.net
Tel. : +370 37 327859

Nuo 2010 balandžio iki 2016 m. kovo – LieDM asociacijos Administracijos vadovė; nuo 2016 m. kovo mėn. LieDM   asociacijos prezidentė.

2002 m. Vytauto Didžiojo unviversitete įgijo makroekenomikos bakalauro laipsnį. Vėliau tęsė studijas ir 2005 m. įgijo makroekonomikos magistro laipsnį bei gretutinių studijų metu – anglų kalbos specialybę. 2013 m. įgijo socialinių mokslų srities, edukologijos mokslų krypties daktaro laipsnį. Disertacijos tema „Virtualus mobilumas aukštajame moksle“.

 

 

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE BEI NACIONALINIUOSE PROJEKTUOSE

2016-2018 Erasmus+ programos strateginių partnerysčių profesiniam mokymui projektas “VOCAL – Dėstytojų bendradarbiavimas rengiant turinį aktyviam mokymuisi nuotoliniu būdu” (Nr. 2016-1-HU01-KA202-022916); šalies partnerės (LieDM asociacija) projekto vadovė ir tyrėja;

2014-2016 Erasmus+ programos strateginių partnerysčių profesiniam mokymui projektas “OpenPROF – Atviras profesinis bendradarbiavimas” (Nr. 2014-1-LT01-KA202-000562); šalies veiklų koordinatorės (LieDM asociacija) koordinatorė;

2014-2016 Erasmus+ programos strateginių partnerysčių aukštajam mokslui projektas “OUVM – Universitetų atvėrimas virtualiam mobilumui” (Nr. 2014-1-LT01-KA203-000550); šalies koordinatorės (VDU ISI) veiklų organizatorė bei tyrėja;

2013 – 2015 LLP LDV TOI projektas „Mevel – Virtualaus mobilumo skatinimas metalo sektoriuje“ (Nr. 2013-1-ES1-LEO05-67974), šalies partnerės (VDU ISI) projekto koordinatorė ir tyrėja;

2012 – 2014 LLP LDV TOI projektas „(e)VET2EDU – Pagalba profesijos mokytojams rengiant technologijomis grindžiamo mokymosi kursus“ (Nr. 2012-1-PL1-LEO05-27465), šalies partnerės (VDU ISI) projekto vadovė ir tyrėja;

2011-2013 MVG Leonardo da Vinco Naujovių perkėlimo programos projekto „Profesinio mokymo ir rengimo praktikų vertinimas ir tobulinimas“ (REVIVE VET, www.reviveproject.eu/vet) šalies koordinatorės (VDU ISI) koordinatorė, bei šalies partnerės (LieDM asociacija) tyrėja.

2011-2013 MVG Horizontaliosios programos projekto „e-MENTORYSTĖ: Nauji gebėjimai ir kompetencijos naujiems darbams“ (e-MENTOR, www.e-mentoring.eu) šalies-partnerės (VDU-SMF Edukologijos katedra) tyrėja ir projekto veiklų koordinatorė.

2009-2011 MVG Programos Daugiašaliai Erasmus mainai, Virtualūs miesteliai projektas „TeaCamp – Virtualus dėstytojų mobilumas: tyrimai, teorija, praktika“ (www.teacamp.eu), šalies kordinatorės (VDU SMF Edukologijos katedra) tyrėja ir projekto veiklų koordinatorė.

2006-2007 6 Bendrosios programos (6) (Framework 6) projektas „Švietimo siūlomos įtraukties ir sanglaudos strategijos Europos šalyse – INCLUDED”, vyr. administratorė ir jaun. mokslinė darbuotoja (VDU SMF).

2006-2007 BPD projektas „Kompetencijų centras: pasirengimas neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesui, kuriant  neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo centrą universitete (VDU)“ ESF-2.4.0-03-05/0160; konsultantė (VDU SMF).

2003-2005 Tarptautinis projektas SOCRATES GRUNDTVIG 1 programoje – “Mentoriavimas internetu Europoje” (MOLIE-Mentoring on Line in Europe) šalies-partnerės (VDU UKC) projekto administratorė.

 

PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

Daukšienė, E., Teresevičienė, M., & Volungevičienė, A. (2014). Virtual mobility Phenomenon. Educational perspective. // Marek, T.; Karwowski, W.; Frankowicz, M.; Kantola, J. & Zgaga, P. (eds.) Human Factors of a Global Society: A System of Systems Perspective. Taylor & Francis: London, New York (pp.799 – 810)

Daukšienė, E., Teresevičienė, M., Volungevičienė, A. (2013). Fostering internationalisation in higher education by virtual mobility. Acta technologica Dubnicae. Vol. 3/2. (pp. 1-15) ISSN 1338-3965.

Daukšienė, E., Mačianskienė, N., & Volungevičienė, A. (2012). Preparedness of European educational institutions for virtual mobility implementation. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos – Vocational Education: Research and Reality. Volume 2012/23. (pp.170-186). ISSN 1392-6241

Daukšienė, E., Teresevičienė, M. (2011). Virtual mobility for lifelong education. Lifelong learning: continuous education for sustainable development : proceedings of international cooperation. Vol. 9 / ed. N.A. Lobanov, V.N. Skvortsov. ISBN 9785829010768 (p. 45-49)

Daukšienė, E., Teresevičienė, M., Volungevičienė, A. (Redaktoriai). Mokslo studija “Virtual mobility for teachers and students in higher education: Comparative research study on virtual mobility”. (2011) ISBN 9789955126751. Studija išleista lietuvių ir anglų kalbomis, taip pat atvirai pasiekiama internete – http://www.teacamp.eu/sites/default/files/Teacamp_book_final_final20110606.pdf (anglų kalba) ir http://www.teacamp.eu/sites/default/files/Teacamp_knyga_LT_spaudai_final.pdf (lietuvių kalba)

Estela Daukšienė, Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė (2010). Virtual Mobility Creates Opportunities // Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2010 : E-studijų patirtis, aktualijos ir perspektyvos : straipsnių rinkinys. 2010-11-18. (Conference Proceedings “Application of ICT in Education 2010: experience, issues and perspectives of e-studies”, 18 November 2010) ISSN 1822-7244, p. 30-35.

Estela Daukšienė, Nemira Mačianskienė. Virtual mobility as a support in the development of core competencies of outgoing students. // Daugiakalbystė ir kūrybiškumas: teorija ir praktika: 4-oji tarptautinė konferencija (Multilingualism and creativity: theory and practice of language education: 4th international conference), ISBN 978-9955-880-65-3, p. 83-83.

Estela Daukšienė, Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė. Teacher virtual mobility for research and practice. // Innovation and creativity in e-learning : international conference proceedings [Elektroninis išteklius], 20th of November, 2009, Kaunas. ISBN 9789955257363, p. 1-6.

Estela Daukšienė, Nemira Mačianskienė. Impact of the use of ICT upon university students’ approach to learning a foreign language. // IMSCI 2008: Proceedings of the 2nd International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, June 29th – July 2nd, 2008, Orlando, Florida, USA. Vol. 1, EISTA 2008: 6th International, ISBN 9781934272473. p. 144-149.

Estela Daukšienė, Margarita Teresevičienė, Jolita Pribušauskaitė. The Importance Of Consultant‘s Training and Personal Characteristics When Assessing Employees’ Competences. // Management of Organizations: Systematic Research (45/2008). ISSN 1392-1142 p. 85-98. (Publication in Lithuanian)

Estela Daukšienė, Vaiva Zuzevičiūtė, Luigi Pirillo. Promotion of Lifelong learning paradigm: Validation and Recognition of Non-formal Learning Outcomes in Higher Education. Validation and Recognition of Experiential Learning. Final Book of the REACTION project. ISBN 978-9955-12-219-7. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2007, p. 39-48

Estela Daukšienė, Jolita Pribušauskaitė. Consultant‘s Role in Assessment and Recognition of Competencies Acquired through Non-Formal and Informal Learning. Validation and Recognition of Experiential Learning. Final Book of the REACTION project. ISBN 978-9955-12-219-7. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2007, p. 59-70

Estela Daukšienė, Vaiva Zuzevičiūtė. (2007) Learning style and learning strategies for effective learning. International conference proceedings (April 19, 2007), Kaunas, Dariaus ir Girėnas Secondary school, Lithuania (Publication in Lithuanian)

Estela Daukšienė, Vaiva Zuzevičiūtė. (2007). Controversial nature of changes in high education and ICT based foreign language teaching. // Conference Proceedings “Application of ICT in Education 2007: experience, issues and perspectives of e-studies”, April 26, 2007, Kaunas: Kaunas college, p. 92-98. ISSN 1822-7244. (Publication in Lithuanian)