Naujienos

Europos atviro švietimo savaitė kovo 2-6 dienomis

Europos nuotolinis ir e.mokymosi tinklas (EDEN), 2020 m. kovo 2-6 diemonis organizuoja Nacionalinę atviresnio švietimo savaitę. Šios savaitės metu bus diskutuojama aktualiomis atvirojo ir nuotolinio mokymosi temomis.  Nacionalinės atviresnio švietimo savaitės 2020 pasiskirstymas: kovo 2 d. Atviri švietimo ištekliai and Atviros pedagogikos – geroji patirtis; kovo 3 d. Atviro švietimo pripažinimas; kovo 4 d. Atviro švietimo technologijos; 

Continue Reading

Sveikiname naujus narius – Marijampolės profesinio rengimo centrą!

Marijampolės profesinio rengimo centras – modernus, lankstus ir  atviras pozityviai kaitai, tenkinantis Lietuvos ir Marijampolės regiono asmenų pirminio ir tęstinio profesinio mokymo, bendrojo ugdymo poreikius ir interesus, rengiantis kvalifikuotus specialistus, atitinkančius Marijampolės regiono bei šalies darbo rinkos poreikius, besiorientuojantis į Marijampolės regiono infrastruktūros kaitą, siekiantis tapti lyderiu tarp šalies profesinio mokymo įstaigų. Marijampolės profesinio rengimo

Continue Reading

Sveikiname naujus narius – Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybą!

Daugiau informacijos apie Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybą: http://www.rspt.lt/

Continue Reading

Tarybos posėdis (visuotinis narių susirinkimas) – 2020 m. balandžio 21d.

2020 balandžio 21 d. skelbiamas visuotinis LieDM asociacijos narių susirinkimas (pagal asociacijos įstatytus vadinamas Tarybos posėdžiu). Posėdžio darbotvarkė: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas 2019 m. LieDM asociacijos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas 2021m. LieDM asociacijos nario mokesčio dydžio svarstymas ir tvirtinimas 2020m. LieDM asociacijos renginiai ir kiti klausimai. LieDM aasociacijos narių naujienos apie 2019 m. institucijose taikomas inovacijas,

Continue Reading

Sveikiname naujus narius – Kauno pedagogų kvalifikacijos centrą!

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras – viena iš didžiausių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų šalyje, įkurta 1995 m. Tai – pirmasis Lietuvoje akredituotas Centras. Akredituotos veiklos: biblioteka, internetas, seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai, gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas, konsultavimas, projektinė veikla ir partnerystės tinklai, ekspertizė, vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas, planavimas ir administravimas,

Continue Reading

LieDM asociacijos 10-mečio konferencija

Minint LieDM asociacija 10-mečio jubiliejų 2020 m. sausio 24 d. įvyko mokslinė-praktinė konferencija „Atviras profesinis bendradarbiavimas“. Konferenciją atidarė Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus Juozo Augučio sveikinimas, bei steigėjo Prof. Sigito Daukilos ir buvusios LieDM asociacijos prezidentės prof. Airinos Volungevičienės sveikinimai. LieDM valdybos narė Laimutė Ratkevičienė, pristatė LieDM asociacijos pirmasis dešimtmetį o profesorė Jūratė Ruzaitė apžvelgs naujausius tyrimus ir įgytas patirtis

Continue Reading

Sveikiname naujus narius – Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos apsaugos Ministerijos!

Daugiau informacijos apie departamentą: https://aad.lrv.lt/

Continue Reading

29-oji metinė EDEN konferencija

Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas (EDEN) kviečia teikti pranešimus 29-ąjai metinei konferencijai kuri vyks 2020 m. Birželio 21-24 dienomis Timisoara Politehnikos universitete, Rumunijoje. Šis universitetas įkurtas dar 1920 m. ir yra vienas didžiausių techninių universitetų Vidurio ir Rytų Europoje. Pagrindinės konferecijos temos: žmogaus ir dirbtinis intelektas ateities visuomenėje; skatinantis skaitmeninis švietimas sekančiai STE(A)M studentų kartai. Pranešimų pateikimas

Continue Reading