Projektai

LieDM asociacija vykdo aktyvią veiklą dalyvaudama įvairiuose Erasmus+ bei kituose projektuose. LieDM asociacija yra partneris šiuose projektuose:

 

Projekto tikslas – sukurti modernų mokymosi turinį bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams, kuriame pagrindinis dėmesys būtų STEAM įgūdžių tobulinimui per veiklas muziejuose.

Projekto Nr. 2019-1-SE01-KA201-060604

Projekto koordinatorius:Östra Gymnasiet, Švedija
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Estela Daukšienė (estela. dauksiene@liedm.net)
Projekto trukmė: 2019.09.01 – 2022.08.31

 

Projekto Nr. 2017-1-DE01-KA203-003546
Projekto koordinatorius: Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn – DHBW, Vokietija
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Estela Daukšienė (estela. dauksiene@liedm.net)
Projekto trukmė: 2017.11.01 – 2020.01.31
Projekto tinklalapis: http://www.oepass.eu

 

Projekto Nr. 2016-1-HU01-KA202-022916
Projekto koordinatorius: Budapest University of Technology and Economics – BME, Vengrija
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Estela Daukšienė (estela. dauksiene@liedm.net)
Projekto trukmė: 2016.11.01 – 2018.10.31
Projekto tinklalapis: http://www.vocalerasmus.eu

 

Kiti projekto partneriai:

 • Lietuvos nuotolinio ir e-mokymosi (LieDM) asociacija, Lietuva
 • Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Baden-Würtemberg Cooperative State University Heilbronn – DHBW, Vokietija
 • Universidad de la Iglesia de Deusto – UDEUSTO, Ispanija
 • Ogres Tehnikums – OT, Latvija

Projekto tikslas – skatinti aukštųjų mokyklų dėstytojų ir profesinių mokyklų mokytojų bendradarbiavimą, rengiant aktyvų mokymąsi nuotoliniu būdu įtraukiant skaitmenines, socialines ir tarpkultūrines kompetencijas.

Projekto rezultatai:

 • Mokomoji medžiaga, skirta kokybiškų mokymosi išteklių skaitmenizvimui;
 • Mokomoji medžiaga, skirta mokymosi medžiagos projektavimui ir bendrų veiklų kūrimui įtraukiant skaitmenines, socialines ir tarpkultūrines kompentencijas;
 • Mokomoji medžiaga, skirta tarptautinių ar tarpkultūrinių besimokančiųjų grupių mokymui;
 • IT platformos, skirtos mokymo medžiagos talpinimui, bendrų veiklų organizavimui, medžiagos projektavimui sukūrimas;
 • Šešių atvirų mokomųjų kursų sukūrimas;
 • Vaizdo atsiliepimai apie atvirąsias švietimo praktikas.

Projekto Nr. 2015-1-ES01-KA201-016090
Projekto koordinatorius: Fundacion Deusto, Ispanija
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Vida Žvinienė (v.zviniene@liedm.net)
Projekto trukmė: 2015.11.01 – 2018.04.30
Projekto tinklalapis: http://odl.deusto.es/

 

Kiti projekto partneriai:

 • Ellinogermaniki Agogi S.A. (EA), Graikija
 • Universita Degli Studi di Palermo (UNIPA), Italija
 • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA), Estija

 

Projektas „Atrask atviras nuotolines STEM laboratorijas“ sukuria mokytojams galimybę ir plėtoja jų kompetencijas naudoti ir kurti mikro-MOOC veiklas, panaudojant nuotolines STEM laboratorijas.

Projekto tikslai:

 • Sukurti MOOC platformą, kurioje bus galima rasti mikro-MOOC veiklas, atvirius švietimo išteklius, mokymosi scenarijus, pamokų planus ir nuorodas į nuotolines STEM laboratorijas;
 • Įtraukti mikro-MOOC veiklas, panaudojant nuotolines STEM laboratorijas, į pamokų planus mokyklose;
 • Skleisti mikro-MOOC veiklų, panaudojant nuotolines STEM laboratorijas, idėją Europos Sąjungoje.

STEM – gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika
MOOC – masiškasis atvirasis kursas internete

Projekto Nr. 2014-1-LT01-KA202-000562
Projekto kontraktorius: Šiaulių profesinio rengimo centras
Projekto veiklų koordinatorius: Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
Projekto vadovė Airina Volungevičienė (airina.volungeviciene@liedm.net)
Projekto koordinatorė Estela Daukšienė (estela@liedm.net)
Projekto trukmė: 2014.09.01 – 2016.08.31
Projekto tinklalapis: https://liedm.net/en/projects/openprof

Kiti projekto partneriai:

 • Universidade Aberta (UAb), Portugalija
 • Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas (EDEN), Didžioji Britanija
 • Fondo Formación Euskadi (FFE), Ispanija
 • Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus (Aux), Austrija

OPENPROF projekto tikslas – skatinti atvirą tarptautinį profesionalų bendradarbiavimą siekiant ir diegiant inovacijas. Projekto metu dalyvaujančių institucijų darbuotojai bus apmokomi ir skatinami atvirai bendradarbiauti virtualioje erdvėje kuriant inovatyvų mokymosi turinį, panaudojant atvirus švietimo išteklius.

Projekto metu bus sukurta mokymosi medžiaga kaip atviri švietimo ištekliai gali būti panaudoti institucijose, kokiais įrankiais galima bendrai kurti ir adaptuoti atvirus švietimo išteklius bei kaip pritaikyti mokomąsias programas mokuisi darbo vietoje. Projekto partneriai taip pat kurs ir bendrai dalinsis atvirais švietimo ištekliais, panaudos juo modulių mokymuisi darbo vietoje kūrimui.

Projekto Nr. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0087
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto partneris: Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
Projekto vadovė dr. Airina Volungevičienė airina.volungeviciene@liedm.net
Projekto koordinatorė Estela Daukšienė estela@liedm.net
Projekto trukmė: 2011.10.01 – 2013.09.30
Projekto tinklalapis: reviveproject.vdu.lt

Kiti projekto partneriai:

 • Europos e-mokymosi kokybės fondas (EFQUEL), Belgija
 • Budapešto technologijų ir ekonomikos universitetas (BME), Vengrija
 • SCIENTER, Italija
 • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras (KMPPMC), Lietuva
 • Fondo Formación Euskadi (FFE), Ispanija
 • Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas (EDEN), Didžioji Britanija

REVIVE VET projekto tikslas – įvertinti ir atnaujinti profesinio mokymo ir rengimo praktikas, taikant inovatyvias IKT integravimo metodologijas ir kuriant internetinę profesinio mokymo ir rengimo specialistų bendruomenę, kurie dirbdami kartu siektų pagerinti profesinio mokymo ir rengimo paslaugų kokybę, patrauklumą ir pasiekiamumą.

Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra taikant vertybinių nuostatų formavimą bei inovatyvius švietimo metodus

Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-070
Projekto koordinatorius Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
Projekto vadovė dr. Airina Volungevičienė airina.volungeviciene@liedm.net
Projekto koordinatorė  Gintarė Vaitonytė gintare@liedm.net
Projekto trukmė  2010.11.25 – 2012.11.24 (2 metai)

Projekto partneriai:

Įgyvendinus projektą bus išplėstos mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formos pritaikant vertybinių nuostatų formavimo modelį bei inovatyvius švietimo metodus (ne)formaliame ugdyme. Remiantis tarptautine patirtimi, bus įdiegtos inovatyvios priemonės, skatinančios projekto tikslinių grupių bendradarbiavimą lokaliai ir nacionaliniu mastu (sukuriant  mokykloms tinklinio bendradarbiavimo galimybes), ugdančios kompetencijas patyčių prevencijos ir nediskriminavimo srityje, formuojančios pozityvų požiūrį skirtingo amžiaus moksleivių tarpe, įtraukiančios tėvus į (ne)formalų ugdymą. Projekto tęstinumas bus užtikrintas įdiegtoje virtualioje mokymosi aplinkoje, sukuriant tradiciją mokyklų bendruomenių bendradarbiavimui sprendžiant socialines ir psichologines problemas.

 

Mokytojo knyga: https://liedm.net/failai/mokytojo-knyga.pdf

 

LieDM asociacija – asocijuotas partneris šiuose projektuose:

Projekto partneris – EDEN-Europe

Informaciją apie projektą: https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/digital-education-action-plan/digital-education-hub

Kontaktinis asmuo: Estela Daukšienė (estela@liedm.net)

Projekto partneris Lietuvoje: KTU

Projekto tinklalapis: https://steam-active.pixel-online.org/

Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Vida Drąsutė (vida.drasute@gmail.com)

Projekto partneris Lietuvoje: Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

Projekto tinklalapis: https://game-work.eu

Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Vida Drąsutė (vida.drasute@gmail.com)

Projekto partneris Lietuvoje: VšĮ “eMundus”

Projekto tinklalapis: digitransformation.net

Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Vida Drąsutė (vida.drasute@gmail.com)

EN: TREE – Micro and Project-based learning for Teaching ciRcular Economy and Ecological awareness in VET schools

Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ „eMundus“, Kėdainių profesinio mokymo centras
Projekto tinklalapis: treeproject.eu
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Vida Drąsutė (vida@liedm.net)

EN: GATE – Teachers Training Programme to Support Gifted and Talented Students

Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ „eMundus“, Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto tinklalapis: https://www.gate2gifted.eu
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Vida Drąsutė (vida@liedm.net)

EN: BiMo – Bilingualism in Monolingual Contexts

Projekto partneriai Lietuvoje: Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla
Projekto tinklalapis: bimo.pixel-online.org
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Vida Drąsutė (vida@liedm.net)

EN: CAVE – Communication And Visual Education in home-schooling

Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ „eMundus“, Kauno mokykla-darželis “Šviesa”
Projekto tinklalapis: https://projectcave.eu/
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Vida Drąsutė (vida@liedm.net)

EN: DigiFinEdu – Promotion of financial literacy in primary and secondary education through gamification and digital storytelling

Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ „eMundus“, Raseinių šaltinio progimnazija
Projekto tinklalapis: https://digifinedu.eu
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Vida Drąsutė (vida@liedm.net)

Projeto partneris Lietuvoje – Soros International House (SIH)

Projekto tinklalapis: https://sih.lt/lt/projektine-veikla/tarptautiniai-projektai/discover-iceland-and-sweden

Kontaktinis asmuo: Valdybos narė Daiva Malinauskienė (daiva@sih.lt)

Projeto partneris Lietuvoje – Soros International House (SIH)

Projekto tinklalapis: www.be-digital-project.eu

Kontaktinis asmuo: Valdybos narė Daiva Malinauskienė (daiva@sih.lt)

VRSciT: mokslu grindžiamos virtualios realybės kelionės 

Projekto partneris Lietuvoje: VšĮ “eMundus” ir Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Projekto tinklalapis: https://vrscit.pixel-online.org
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Valdybos narė Vida Drąsutė (vida@liedm.net))

InCrea+:  INclusive CREAtivity through Educational Artmaking (Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus)
(Covid-19 kvietimas)

Projekto partneris Lietuvoje: Kauno Juozo Grušo meno gimnazija ir Trakų raj. savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba
Projekto tinklalapis: https://increaplus.eu
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Valdybos narė Vida Drąsutė (vida@liedm.net)

Projekto partneriai Lietuvoje: Kėdainių profesinio rengimo centras ir VšĮ “eMundus”
Projekto tinklalapis: http://digitaltutor.eu
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Valdybos narė Vida Drąsutė (vida@liedm.net)

Projekto partneris Lietuvoje: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija
Projekto tinklalapis: https://clil4steam.pixel-online.org
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Valdybos narė Vida Drąsutė (vida@liedm.net)

Projekto partneris Lietuvoje: KTU Vaižganto progimnazija
Projekto tinklalapis: https://tiramisu.pixel-online.org
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Valdybos narė Vida Drąsutė (vida@liedm.net)

Projekto partneris Lietuvoje: Všį eMundus
Projekto tinklalapis: smile.emundus.eu
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Valdybos narė Vida Drąsutė (vida@liedm.net)

Projektas apie darnaus vystymosi kompetencijų ugdymą ir sudėtingų sistemų analizę bei gebėjimus dirbti su jomis

Projekto partneris Lietuvoje: Kauno technologijos universitetas
Projekto tinklalapis: https://cosy.pixel-online.org
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Valdybos narė Vida Drąsutė (vida@liedm.net)

Projekto partneris: KTU
Projekto tinklalapis: https://mathe.pixel-online.org/
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Valdybos narė Vida Drąsutė (vida@liedm.net)

Projekto partneris: KTU
Projekto tinklalapis: https://v4t.pixel-online.org/
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Valdybos narė Vida Drąsutė (vida@liedm.net)

Projekto partneris: Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla
Projekto tinklalapis: https://parsifal.pixel-online.org
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Valdybos narė Vida Drąsutė (vida@liedm.net)

Projekto partneris: VšĮ “eMundus”
Projekto tinklalapis: http://tik.pixel-online.org/
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Valdybos narė Vida Drąsutė (vida@liedm.net)

Projekto partneris: Kauno Juozo Grušo meno gimnazija
Projekto tinklalapis: http://www.goscience.eu/
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Valdybos narė Vida Drąsutė (vida@liedm.net)

FOCUS – Mėlynojo augimo kompetencijų ugdymas, sukuriant atviruosius kursus bei naudojant MTT produktus ir virtualųjį mobilumą.
Projekto koordinatorius: Klaipėdos Universitetas

Projekto tinklalapis: https://www.ku.lt/focus
Kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje: Valdybos narė Dalia Baziukė (Dalia.Baziuke@ku.lt)