Naujienos

Sveikiname naujus narius – Gyvenimo ir tikėjimo institutą!

Viešoji įstaiga „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“ vykdo neformalų katalikišką suaugusiųjų švietimą per specialias programas, atsižvelgiant į asmenų amžių, išankstinį pasiruošimą, poreikius. Tai viena iš nedaugelio tokio pobūdžio įstaigų Lietuvoje, turinti tikslą padėti žmonėms bręsti tikėjime gilinant tikėjimo žinias, atnaujinant asmeninį ryšį su Dievu, ugdant krikščioniškąjį dvasingumą, siekiant gyvenimo ir krikščioniškojo tikėjimo vertybių integracijos. Vizija Brandus,

Continue Reading

Išleista Moodle 3.9 versija

Moodle bendruomenei šiandien džiugi diena. Kaip ir kasmet vasaros pradžioje Moodle HQ išleido atnaujintą ir patobulintą atviro kodo virtualios mokymo aplinkos Moodle 3.9 versiją. Šioje versijoje visiškai pakeistas veiklų parinkimo langas, integruota veiklų paieška, nuo šiol galite pasižymytėti savo mėgstamas veiklas žvaigždute. Pilnai integruota naujausia H5P technologija leidžianti kurti interaktyvų turinį pačioje aplinkoje. Atnaujinta (praplėsta) dalyko besimokančiųjų

Continue Reading

Sveikiname naujus narius – Marijampolės profesinio rengimo centrą!

Marijampolės profesinio rengimo centras – modernus, lankstus ir  atviras pozityviai kaitai, tenkinantis Lietuvos ir Marijampolės regiono asmenų pirminio ir tęstinio profesinio mokymo, bendrojo ugdymo poreikius ir interesus, rengiantis kvalifikuotus specialistus, atitinkančius Marijampolės regiono bei šalies darbo rinkos poreikius, besiorientuojantis į Marijampolės regiono infrastruktūros kaitą, siekiantis tapti lyderiu tarp šalies profesinio mokymo įstaigų. Marijampolės profesinio rengimo

Continue Reading

Sveikiname naujus narius – Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybą!

Daugiau informacijos apie Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybą: http://www.rspt.lt/

Continue Reading

Tarybos posėdis (visuotinis narių susirinkimas) – 2020 m. balandžio 21d.

2020 balandžio 21 d. skelbiamas visuotinis LieDM asociacijos narių susirinkimas (pagal asociacijos įstatytus vadinamas Tarybos posėdžiu). Posėdžio darbotvarkė: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas 2019 m. LieDM asociacijos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas 2021m. LieDM asociacijos nario mokesčio dydžio svarstymas ir tvirtinimas 2020m. LieDM asociacijos renginiai ir kiti klausimai. LieDM aasociacijos narių naujienos apie 2019 m. institucijose taikomas inovacijas,

Continue Reading

Sveikiname naujus narius – Kauno pedagogų kvalifikacijos centrą!

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras – viena iš didžiausių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų šalyje, įkurta 1995 m. Tai – pirmasis Lietuvoje akredituotas Centras. Akredituotos veiklos: biblioteka, internetas, seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai, gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas, konsultavimas, projektinė veikla ir partnerystės tinklai, ekspertizė, vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas, planavimas ir administravimas,

Continue Reading

Europos atviro švietimo savaitė kovo 2-6 dienomis

Europos nuotolinis ir e.mokymosi tinklas (EDEN), 2020 m. kovo 2-6 diemonis organizuoja Nacionalinę atviresnio švietimo savaitę. Šios savaitės metu bus diskutuojama aktualiomis atvirojo ir nuotolinio mokymosi temomis.  Nacionalinės atviresnio švietimo savaitės 2020 pasiskirstymas: kovo 2 d. Atviri švietimo ištekliai and Atviros pedagogikos – geroji patirtis; kovo 3 d. Atviro švietimo pripažinimas; kovo 4 d. Atviro švietimo technologijos; 

Continue Reading

LieDM asociacijos 10-mečio konferencija

Minint LieDM asociacija 10-mečio jubiliejų 2020 m. sausio 24 d. įvyko mokslinė-praktinė konferencija „Atviras profesinis bendradarbiavimas“. Konferenciją atidarė Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus Juozo Augučio sveikinimas, bei steigėjo Prof. Sigito Daukilos ir buvusios LieDM asociacijos prezidentės prof. Airinos Volungevičienės sveikinimai. LieDM valdybos narė Laimutė Ratkevičienė, pristatė LieDM asociacijos pirmasis dešimtmetį o profesorė Jūratė Ruzaitė apžvelgs naujausius tyrimus ir įgytas patirtis

Continue Reading