Ugdymas nuotoliniu būdu. Kokybės kriterijai ir rekomendacijos

Vytauto Didžiojo unviersiteto mokslininkai 2020 m. birželio-gruodžio mėn. įgyvendina Lietuvos mokslų tarybos (LMTLT) finansuojamą Covid19 pandemijos pasekmių mažinimo tyrimų projektą Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu“ (sut.nr. S-COV-20-2), kurio metu buvo atlikta teorinė mokslinės literatūros šaltinių ir kitų šalių patirties analizė bei kokybinis tyrimas su Lietuvos mokyklų administracijos atstovais, mokytojais, mokiniais ir tėvais apie ugdymo nuotoliniu būdu patirtis.

Tyrimo rezultatuose buvo išskirti reikalavimaiugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu – kokybės kriterijai (kuriuos rasite čia), apibendrintos mokyklų patirtys, išskirti sėkmei įtaką darantys veiksniai ir parengtos nuotolinio ugdymo organizavimo rekomendacijos:

2020-12-16 organizuotas Rekomendacijų mokykloms skaidos seminaras, kurio darbotvarkė pasiekiama čia, seminaro įrašą rasite čia. Visi projekto rezultatai pasiekiami psupalyje http://studyonline.lt/mokyklacov19/.