LieDM asociacijos valdyba

LieDM asociacijos valdybos veikla:
Institucijos pageidavimu priima ir šalina asociacijos narius, tvirtina veiklos planus bei biudžetą, teikia siūlymus dėl LieDM tinklo veiklų ir biudžeto, siūlo atstovus į įvairių programų valdymo organus. Sudaro reikiamas ekspertų grupes, svarsto asociacijos metines veiklos ir finansines ataskaitas. Nustato asociacijos samdomų darbuotojų skaičių ir pareigas bei jų darbo užmokeščio dydį.

2019 – 2021 m. Valdybos nariai: