English versionEnglish version  
LieDM Asociacija
Naujienos Apie LieDM Kaip tapti nariu Veikla Paslaugos Kontaktai
LieDM vs Alytaus kolegija

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Informacinės technologijos 2015: teorija, praktika, inovacijos" Skaityti daugiau

ŠŪ LieDM LSMCVA KRSAŠS KRPŠC KSJMC

II Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų panaudojimo įtaka ugdymo kokybei“ Skaityti daugiau

Mykolo Romerio universitetas

Tarptautinė mokslinė konferencija „Vyresnio amžiaus suaugusiųjų įgalinimas: inovacijos ir praktikos“ Skaityti daugiau

LieDM vs Šiaurės Lietuvos Kolegija

Tarptautinė mokslinė konferencija "Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 2015" ir LieDM asociacijos Tarybos posėdis Skaityti daugiau

Naujienų archyvas

LieDM VMA

LieDM asociacijos virtuali mokymosi aplinka

LieDM Moodle, Moodle mokykloms


OpenScout regioninė agentūra

Atviri švietimo ištekliai

Prisijunk!
Kokybės kriterijai

LieDM profesionalų klubas

Prisijunk!

Dalinkimės patirtimi!

LieDM asociacijos konferencijos

LieDM asociacijos renginiai

Prioritetai
Technologijos Turinys Atsakomybƒó Kokybƒó Virtualus mobilumas
 
Tai virtualių mokymosi aplinkų, vaizdo ir garso konferencijų, virtualių praktikos vietų realizavimui reikalinga infrastruktūra, užtikrinanti atvirą, lankstų virtualų ir nuotolinį mokymąsi bei institucinį bendradarbiavimą
Atviri švietimo ištekliai.
Nuotolinio švietimo ir studijų turinys įvertinant atvirus švietimo išteklius. Lietuvos institucijų bendras siekis ne tik naudoti, bet kurti bei plėtoti atvirą studijų turinį
Institucijos privalo susitelkti ir atsakyti į švietimo poreikių tenkinimą telkiant išteklius, išgryninant privačios ir viešos atsakomybės santykį, asmeninės atsakomybės santykį, vadybinius, verslo ir išteklių optimizavimo modelius nuotolinio mokymosi srityje.
Nuotolinio švietimo ir studijų rengimui ir organizavimui būtina sąlyga – kokybės reikalavimai. Nuotolinio švietimo ir studijų turinio rengimas ir nuotolinių studijų organizavimas institucijose turi būti grįstas kokybės vertinimo sistema.
Virtualus mobilumas – užtikrinantis tarptautinį bendradarbiavimą, ne pakeičiant, bet papildant tradicinį mobilumą.