Naudinga mokant nuotoliniu būdu

Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai, vykdydami LMTLT finansuotą projektą “Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu“(sut.nr.S-COV-20-2), analizuodami mokslinius šaltinius išskyrė reikalavimus (kokybės kriterijus) bendrojo ugdymo mokykloms, siekiančioms organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu, kurie pasiekiami čia; bei apibendrindami mokyklų patirtis išskyrė sėkmę įtakojusius veiksnius ir suformulavo Rekomendacijas ŠMSM, mokyklų steigėjams ir mokykloms dėl kokybiško nuotolinio mokymosi (visi projekto rezultatai pasiekiami čia).

Parengus dalyką nuotoliniam mokymui aktualu įsivertinti, ar jis tikrai gerai, kokybiškai parengtas. LieDM asociacija yra dalyvavusi projekte Revive VET, kurio metu ekspertai parengė kriterijus ir įrankius padedančius įsivertinti bei įvertinti nuotoliniam mokymui pritaikytus dalykus. Visus projekto metu parengtus rezultatus galima rasti – projekto tinklalapyje.

Čia pateikiami dažniausiai LieDM asociacijos narių naudojami Revive VET projekto produktai (parsisiuntimui):