Dauksiene

Dr. Estela Daukšienė

 

El.paštas: estela.dauksiene@liedm.net
Tel. : +370 37 327859

LieDM asociacijos Valdybos pirmininkė (2022 balandis – dabar); LieDM asociacijos prezidentė (2016 m. kovo mėn. – 2022 kovo mėn); LieDM asociacijos Administracijos vadovė (2010 m. balandis – 2016 m. kovas)

Dr. Estela Daukšienė taip pat yra Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorė, VDU Inovatyvių studijų instituto direktorės pavaduotoja, tyrėja ir projektų vadovė.

Išsilavinimas: 2002 m. Vytauto Didžiojo unviversitete įgijo makroekenomikos bakalauro laipsnį. Vėliau tęsė studijas ir 2005 m. įgijo makroekonomikos magistro laipsnį bei gretutinių studijų metu – anglų kalbos specialybę. 2013m. įgijo socialinių mokslų srities, edukologijos mokslų krypties daktaro laipsnį. Disertacijos tema “Virtualus mobilumas aukštajame moksle”.

 

Daukšienė, E.; Trepulė, E.; Naujokaitienė, J. (2021). Kokybiško nuotolinio ugdymo link: mokyklų pirmosios išmoktos pamokos COVID-19 pandemijos metu // Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2021, T. 142, nr. 2, p. 5-23. < https://doi.org/10.15823/p.2021.142.1 >.

Daukšienė, E. (2021). Personalizing learning for students // Learning analytics : a metacognitive tool to engage students : research study / scientific editors A. Volungevičienė, M. Teresevičienė, E. Trepulė. Warsaw/Berlin : De Gruyter Poland Ltd, 2021, p. 113 – 121,  < https://hdl.handle.net/20.500.12259/155914 >. De Gruyter.

Daukšienė, E. (2021). Reflective and adaptive learning // Learning analytics : a metacognitive tool to engage students : research study / scientific editors A. Volungevičienė, M. Teresevičienė, E. Trepulė. Warsaw/Berlin : De Gruyter Poland Ltd, 2021, 2021, p. 90 – 102. < https://hdl.handle.net/20.500.12259/155911 >. De Gruyter.

Daukšienė, E.; Trepulė, E.; Volungevičienė, A. (2021). Digital competence improvement by Lithuanian school teachers during Covid-19 // European Distance and E-Learning Network (EDEN) Conference Proceedings. Budapest : European distance and E-learning network, 2021, 2021, p. 213-222, < https://doi.org/10.38069/edenconf-2021-ac0021 >

Trepulė, E.; Volungevičienė, A.; Teresevičienė, M.; Daukšienė, E.; Greenspon, R.; Tamoliūnė, G.; Šadauskas, M.; Vaitonytė, G. (2021). Atvirojo nuotolinio mokymosi vertinimo ir pripažinimo gairės: ieškant dermės su Nacionaline ir Europos kvalifikacijų sąrangomis. Mikrokredencialų sprendimai siekiant dermės ir skaidrumo 2021, 41 p. < https://doi.org/10.7220/9786094674907 >

Trepulė, E.; Volungevičienė, A.; Teresevičienė, M.; Daukšienė, E.; Greenspon, R.; Tamoliūnė, G.; Šadauskas, M.; Vaitonytė, G. (2021). Guidelines for open and online learning assessment and recognition with reference to the National and European qualification framework: micro-credentials as a proposal for tuning and transparency, 2021, 43 p.  < https://doi.org/10.7220/9786094674792 >

Daukšienė, E.; Trepulė, E.; Volungevičienė, A.; Šadauskas, M.; Ehlers, U.D. (2020). How to become an open educator? // Journal of e-Learning and Knowledge Society. Rome : Italian e-Learning Association. ISSN 1826-6223, 2020, Vol. 16, no. 2, p. 51-60. doi:10.20368/1971-8829/1135182.

Teresevičienė, M.; Trepulė, E.; Daukšienė, E.; Tamoliūnė, G.; Costa, N. (2020). Are universities ready to recognize open online learning? // International education studies. Ontario: Canadian Center of Science and Education. ISSN 1913-9020, 2020, Vol. 13, iss. 2, p. 21-32. https://doi.org/10.5539/ies.v13n2p21

Volungevičienė, A.; Teresevičienė, M.; Duart, J.M.; Trepulė, E.; Naujokaitienė, J.; Daukšienė, E.; Tamoliūnė, G.; Šadauskas, M.; Pranckutė, D.; Vaitonytė, G. (2020). Higher education for digital and network society, Lisboa : Universidade Aberta 2020. 160 p.  <https://doi.org/10.34627/dr48-7w42>

Daukšienė, E.; Teresevičienė, M.; Šadauskas, M.; Ehlers, U.D. (2019). University teacher skills and attitudes to create and use Open Educational Resources // European journal of open, distance and e-learning (EURODL) [electronic resource]. Warsaw: De Gruyter Poland. Special issue: Best of EDEN 2018, p. 130-139. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/104231/1/RW10_067_Sadauskas_et_al.pdf >. ERIC; De Gruyter.

Daukšienė, E.; Teresevičienė, M.; Volungevičienė, A. (2019). Virtual learning environment for open online learning. // EDEN 2019: Connecting through educational technology to produce effective learning environments: annual conference, Bruges, Belgium, 16-19 June 2019: conference proceedings / edited by Airina Volungeviciene, Andr?s Sz?cs. ISBN 9786155511271., p. 459-464. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/100597/2/ISBN9786155511271.PG_459-464.pdf >

Volungevičienė, A.; Teresevičienė, M.; Daukšienė, E.; Trepulė, E.; Ehlers, U.D. (2019). Learning spaces and places of digital and networked society. // ICALT 2019: 19th IEEE international conference on Advanced Learning Technologies, 15-18 July, 2019, Maceió, Brazil: [proceedings]. ISBN 9781728134864., p. 29-33. Prieiga per internetą: < https://ieeexplore.ieee.org/document/8820886 >.

Daukšienė, E.; Teresevičienė, M.; Šadauskas, M. (2018). University teacher skills and attitudes to create and use OER. // Towards personalized guidance and support for learning: 10th EDEN research workshop, Barcelona, Spain, 24-26 October 2018: conference proceedings / edited by Josep M. Duart, Andr?s Sz?cs. ISBN 9786155511257., p. 144-149. Prieiga per internetą: < http://www.eden-online.org/wp-content/uploads/2018/11/RW10_2018_Barcelona_Proceedings.pdf >

Ehlers, U.D.; Trepulė, E.; Daukšienė, E.; Šadauskas, M. (2018) Open education practices in higher education. // Towards personalized guidance and support for learning: 10th EDEN research workshop, Barcelona, Spain, 24-26 October 2018: conference proceedings / edited by Josep M. Duart, Andr?s Sz?cs. ISBN 9786155511257., p. 132-143. Prieiga per internetą: < http://www.eden-online.org/wp-content/uploads/2018/11/RW10_2018_Barcelona_Proceedings.pdf >

Kaminskienė, L.; Daukšienė, E.; Khetsuriani, N. (2018). Learning personalisation at the tertiary level using ICT // ICERI 2018: 11th annual international conference of education, research and innovation, November 12th-14th, 2018, Seville, Spain: proceedings / edited by L. Gómez Chova, A. López Martnez, I. Candel Torres. Madrid: IATED academy, 2018, ISBN 9788409059485. p. 10136-10143. [IATED Digital Library].

Volungevičienė, A.; Teresevičienė, M.; Daukšienė, E. (2016). The use of information communication technologies for staff continuous professional development in organizations. The case study // Interaction design and architecture(s). Roma: Scuola IaD. No. 31 (pp. 74-85). http://www.mifav.uniroma2.it/inevent/events/idea2010/doc/31_7.pdf

Daukšienė, E., Teresevičienė, M., & Volungevičienė, A. (2014). Virtual Mobility Phenomenon. Educational Perspective. // Marek, T.; Karwowski, W.; Frankowicz, M.; Kantola, J. & Zgaga, P. (eds.) Human Factors of a Global Society: A System of Systems Perspective. Taylor & Francis: London, New York (pp.799 – 810)

Daukšienė, E., Teresevičienė, M., Volungevičienė, A. (2013). Fostering internationalisation in higher education by virtual mobility. Acta technologica Dubnicae. Vol. 3/2. (pp. 1-15) ISSN 1338-3965.

Daukšienė, E., Mačianskienė, N., & Volungevičienė, A. (2012). Preparedness of European educational institutions for virtual mobility implementation. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos – Vocational Education: Research and Reality. Volume 2012/23. (pp.170-186). ISSN 1392-6241

Daukšienė, E., Teresevičienė, M. (2011). Virtual mobility for lifelong education. Lifelong learning: continuous education for sustainable development : proceedings of international cooperation. Vol. 9 / ed. N.A. Lobanov, V.N. Skvortsov. ISBN 9785829010768 (p. 45-49)

Daukšienė, E., Teresevičienė, M., Volungevičienė, A. (Redaktoriai). Mokslo studija “Virtual mobility for teachers and students in higher education: Comparative research study on virtual mobility”. (2011) ISBN 9789955126751. Studija išleista lietuvių ir anglų kalbomis, taip pat atvirai pasiekiama internete – http://www.teacamp.eu/sites/default/files/Teacamp_book_final_final20110606.pdf (anglų kalba) ir http://www.teacamp.eu/sites/default/files/Teacamp_knyga_LT_spaudai_final.pdf (lietuvių kalba)

Estela Daukšienė, Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė (2010). Virtual Mobility Creates Opportunities // Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2010 : E-studijų patirtis, aktualijos ir perspektyvos : straipsnių rinkinys. 2010-11-18. (Conference Proceedings “Application of ICT in Education 2010: experience, issues and perspectives of e-studies”, 18 November 2010) ISSN 1822-7244, p. 30-35.

Estela Daukšienė, Nemira Mačianskienė. Virtual mobility as a support in the development of core competencies of outgoing students. // Daugiakalbystė ir kūrybiškumas: teorija ir praktika: 4-oji tarptautinė konferencija (Multilingualism and creativity: theory and practice of language education: 4th international conference), ISBN 978-9955-880-65-3, p. 83-83.

Estela Daukšienė, Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė. Teacher virtual mobility for research and practice. // Innovation and creativity in e-learning : international conference proceedings [Elektroninis išteklius], 20th of November, 2009, Kaunas. ISBN 9789955257363, p. 1-6.

Estela Daukšienė, Nemira Mačianskienė. Impact of the use of ICT upon university students’ approach to learning a foreign language. // IMSCI 2008: Proceedings of the 2nd International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, June 29th – July 2nd, 2008, Orlando, Florida, USA. Vol. 1, EISTA 2008: 6th International, ISBN 9781934272473. p. 144-149.

Estela Daukšienė, Margarita Teresevičienė, Jolita Pribušauskaitė. The Importance Of Consultant‘s Training and Personal Characteristics When Assessing Employees’ Competences. // Management of Organizations: Systematic Research (45/2008). ISSN 1392-1142 p. 85-98. (Publication in Lithuanian)

Estela Daukšienė, Vaiva Zuzevičiūtė, Luigi Pirillo. Promotion of Lifelong learning paradigm: Validation and Recognition of Non-formal Learning Outcomes in Higher Education. Validation and Recognition of Experiential Learning. Final Book of the REACTION project. ISBN 978-9955-12-219-7. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2007, p. 39-48

Estela Daukšienė, Jolita Pribušauskaitė. Consultant‘s Role in Assessment and Recognition of Competencies Acquired through Non-Formal and Informal Learning. Validation and Recognition of Experiential Learning. Final Book of the REACTION project. ISBN 978-9955-12-219-7. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2007, p. 59-70

2019 – 2022 Erasmus+ Strateginių partnerysčių mokyklų srityje projekte “ERASMUSE – New Era’s Museums: Steam Teaching Environments for Secondary School Education – Muziejų resursų taikymas bendrajame ugdyme STEAM mokymosi aplinkose” (proj.nr.2019-1-SE01-KA201-060604) tyrėja ir projekto vadovė partnerio (LieDM asociacija) institucijoje.

2017 – 2020 Erasmus+ Strateginių partnerysčių aukštojo mokslo srityje projekte “OEPASS: Open Educational Passport – Atvirojo mokymosi pasas” (proj.nr. 2017-1-DE01-KA203-003546) tyrėja ir projekto vadovė partnerio (LieDM asociacija) institucijoje.

2017 – 2021 LMT LT projektas “Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei” (proj.nr. 3.3-LMT-K-712-01-0189) mokslo darbuotoja (VDU ISI);

2020/06 -2020/12 LMT projektas “Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu” (proj.nr. S-COV-20-02) vadovė ir mokslo darbuotoja (VDU ISI);

2019-2021 ESF projekto “Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste” (proj.nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001) tyrėja (VDU ISI);

2019 – 2022 Erasmus+ programos strateginių partnerysčių aukštajam mokslui projektas “TEDS – Mokytojų rengimas tvariam švietimui. Mokyklos, mokančios tvarumo ir darnos: pasiūlymai dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo” (proj.Nr. 2019-1-PT01-KA201-060830) tyrėja (VDU ISI);

2016-2018 Erasmus+ programos strateginių partnerysčių profesiniam mokymui projektas “VOCAL – Dėstytojų bendradarbiavimas rengiant turinį aktyviam mokymuisi nuotoliniu būdu” (Nr. 2016-1-HU01-KA202-022916); šalies partnerės (LieDM asociacija) projekto vadovė ir tyrėja;

2014-2016 Erasmus+ programos strateginių partnerysčių profesiniam mokymui projektas “OpenPROF – Atviras profesinis bendradarbiavimas” (Nr. 2014-1-LT01-KA202-000562); šalies veiklų koordinatorės (LieDM asociacija) koordinatorė;

2014-2016 Erasmus+ programos strateginių partnerysčių aukštajam mokslui projektas “OUVM – Universitetų atvėrimas virtualiam mobilumui” (Nr. 2014-1-LT01-KA203-000550); šalies koordinatorės (VDU ISI) veiklų organizatorė bei tyrėja;

2013 – 2015 LLP LDV TOI projektas „Mevel – Virtualaus mobilumo skatinimas metalo sektoriuje” (Nr. 2013-1-ES1-LEO05-67974), šalies partnerės (VDU ISI) projekto koordinatorė ir tyrėja;

2012 – 2014 LLP LDV TOI projektas „(e)VET2EDU – Pagalba profesijos mokytojams rengiant technologijomis grindžiamo mokymosi kursus” (Nr. 2012-1-PL1-LEO05-27465), šalies partnerės (VDU ISI) projekto vadovė ir tyrėja;

2011-2013 MVG Leonardo da Vinco Naujovių perkėlimo programos projekto „Profesinio mokymo ir rengimo praktikų vertinimas ir tobulinimas” (REVIVE VET, www.reviveproject.eu/vet) šalies koordinatorės (VDU ISI) koordinatorė, bei šalies partnerės (LieDM asociacija) tyrėja.

2011-2013 MVG Horizontaliosios programos projekto „e-MENTORYSTĖ: Nauji gebėjimai ir kompetencijos naujiems darbams” (e-MENTOR, www.e-mentoring.eu) šalies-partnerės (VDU-SMF Edukologijos katedra) tyrėja ir projekto veiklų koordinatorė.

2009-2011 MVG Programos Daugiašaliai Erasmus mainai, Virtualūs miesteliai projektas „TeaCamp – Virtualus dėstytojų mobilumas: tyrimai, teorija, praktika” (www.teacamp.eu), šalies kordinatorės (VDU SMF Edukologijos katedra) tyrėja ir projekto veiklų koordinatorė.

2006-2007 6 Bendrosios programos (6) (Framework 6) projektas „Švietimo siūlomos įtraukties ir sanglaudos strategijos Europos šalyse – INCLUDED”, vyr. administratorė ir jaun. mokslinė darbuotoja (VDU SMF).

2006-2007 BPD projektas „Kompetencijų centras: pasirengimas neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesui, kuriant  neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo centrą universitete (VDU)“ ESF-2.4.0-03-05/0160; konsultantė (VDU SMF).

2003-2005 Tarptautinis projektas SOCRATES GRUNDTVIG 1 programoje – “Mentoriavimas internetu Europoje” (MOLIE-Mentoring on Line in Europe) šalies-partnerės (VDU UKC) projekto administratorė.