Kviečiame registruotis į mokymus, kurie vyks lapkričio 13 d. – gruodžio 8 d. Kaune

Kviečiame registruotis į neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos “Inovatyvaus mokymosi gebėjimų tobulinimas: mokymosi turinio kūrimas, skaitmenizavimas ir mokymosi proceso pažangos stebėjimas” mokymus, kurie vyks lapkričio 13 d. – gruodžio 8 d. Kaune.

Registracija į mokymus  vykdoma iki lapkričio 9 d., vietų skaičius ribotas.

Mokymus vykdo Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija.

Programa finansuojama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis.

 

REGISTRUOTIS