LieDM asociacijos Tarybos posėdis 2021 (ir narių ataskaitos)

2021 m.  kovo 18d. vaizdo konferencijų būdu vyks LieDM asociacijos narių visuotinis susirinkimas  – asociacijoje vadinamas Tarybos posėdžiu. Jame kviečiami dalyvauti visi asociacijos nariai. (Nuoroda prisijungimui bus atsiųsta nariams Tarybos atstovo kontaktiniu el.paštu). Kvietimą ir posėdžio darbotvarkę rasite čia.

Vienas pagrindinių posėdžio klausimų – LieDM asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas. Viešai pasiekiama 2020m. veiklų ataskaita. 

Į ataskaitą visi nariai teikia infromaciją iš savo institucijų apie 2020m. veiklas, naujoves bei iššūkius dirbant pilnai nuotoliniu būdu 2020 metais. Čia rasite atskiras narių ataskaitas, apibendrinančias naujoves, iššūkius bei sprendimus, kuriuos priėmė 2020m. atskiros LieDM asociacijos institucijos (spauskite nuorodą ant institucijos, norėdami pamatyti, kuo dalinasi institucija):