Sveikiname naujus narius – Marijampolės profesinio rengimo centrą!

Marijampolės profesinio rengimo centras – modernus, lankstus ir  atviras pozityviai kaitai, tenkinantis Lietuvos ir Marijampolės regiono asmenų pirminio ir tęstinio profesinio mokymo, bendrojo ugdymo poreikius ir interesus, rengiantis kvalifikuotus specialistus, atitinkančius Marijampolės regiono bei šalies darbo rinkos poreikius, besiorientuojantis į Marijampolės regiono infrastruktūros kaitą, siekiantis tapti lyderiu tarp šalies profesinio mokymo įstaigų.

Marijampolės profesinio rengimo centrą sudaro šeši skyriai: Gimnazijos, Paslaugų, Statybos ir mechanikos, Kudirkos Naumiesčio, Vilkaviškio ir Pataisos namų.

Įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Žemės ūkio technologijų ir melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų sektorinių praktinio mokymo centrų sukūrimas bei praktinio mokymo plėtra Marijampolės profesinio rengimo centre” įkurti modernūs sektoriniai praktinio mokymo centrai: Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų ir Žemės ūkio technologijų, kurie suteikia galimybę plėtoti infrastruktūrą, gerina praktinio mokymo paslaugų prieinamumą ir kokybę bei įgalina plėsti, bei stiprinti socialinės partnerystės ryšius tarp kitų šalies profesinių mokyklų, darbdavių.

Marijampolės PRC bendradarbiauja ir vykdo tarptautinius bei nacionalinius projektus, tokius kaip: „Marijampolės profesinio engimo centro plėtra ir mokymosi sąlygų gerinimas“, kurio tikslas pagerinti besimokančių profesinį pasirengimą ir padidinti Marijampolės profesinio rengimo centro patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“, kuris tobulina įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą, „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“, kuris  skatina Marijampolės PRC bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, bei kitus projektus.

Marijampolės profesinio rengimo centro vertybės – profesionalumas, nuolatinis tobulėjimas, atsakomybė,  tolerancija, kurias stengiamės ugdyti, kurdami jaukią, draugišką darbo ir mokymosi aplinką Marijampolės profesinio rengimo centre.