LIEDM ASOCIACIJOS SKAITMENINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA (SEMINARAI)

LieDM_seminarai_2024_pavasaris