LieDM seminaras “Skaitmeniniai mokytojai: naujoji karta ir iššūkiai“

Mielieji, 

2023 m. gegužės 25 d. (ketvirtadienis) 14 val. vyks LieDM asociacijos renginys  skirtas nuotolinio ir atvirojo mokymosi inovacijoms pristatyti ir aptarti, dalintis gerąja patirtimi.

Kėdainių profesinio rengimo centro kolegos pristatys projekto metu sukurtą mokytojo skaitmeninių kompetencijų įsivertinimo įrankį,  interaktyvią atvirųjų išteklių platformą, skirtą dirbti tiek sinchroniniu tiek asinchroniniu būdu „Thinkific“ bei jos panaudojimo galimybes, taip pat bei keletą interaktyvių mokymo programėlių (LiveWorksheets, FlexiQuiz, Socrative, Proprofs) naudojamų tiek profesiniame rengime, tiek bendrajame ugdyme.

Registracija čia

Renginio dalyviai

Seminarą moderuoja Dangiras Kačinskas – Kėdainių profesinio rengimo centro direktorius, LieDM, LSŠA asociacijų valdybos narys.

Aurima Bajorūnienė, Kėdainių profesinio rengimo centro anglų kalbos mokytoja metodininkė, Erasmus+, Nordplus programų projektų koordinatorė. Aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, skaito pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, kuria metodinę medžiagą, dalinasi patirtimi su šalies bei užsienio šalių mokytojais. Domisi suaugusiųjų švietimu, skaitmeninių technologijų integravimu į mokymo turinį.

 

Živilė Matukienė, Kėdainių profesinio rengimo centro anglų kalbos mokytoja metodininkė. Aktyvi Erasmus+ programos dalyvė. Įgyvendina, koordinuoja tarptautinius projektus. Domisi inovatyvių metodų, skaitmeninių technologijų pritaikymu mokykloje.

Žilvinas Kapočius, Kėdainių profesinio rengimo centro geografijos ir anglų kalbos mokytojas, aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, kuria metodinę medžiagą, dalinasi patirtimi su rajono, regiono bei užsienio šalių mokytojais.