Nauji nariai!!!

Džiaugiamės, kad jau per 2023 m. prie LieDM asociacijos tinklo prisijungė dar keturios organizacijos

VšĮ „eMundus“

Vilniaus privati gimnazija

Kauno technologijų mokymo centras

Vilniaus automechanikų ir verslo mokykla