Nauji LieDM asociacijos nariai VŠĮ Pasaulis senjorams

 „Pasaulis senjorams” vykdydamas neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugą, siekia užtikrinti, kad komandos nariai ir savanoriai ugdytų ir stiprintų vadybos, marketingo ir komunikacijos kompetencijas tvariam organizacijos augimui ir kokybiškai nuotolinio mokymo paslaugai teikti.

NVO „Pasaulis senjorams“ dalyvaudama tarptautiniuose tinklaveikos renginiuose, mokymuose ir seminaruose vis dažniau sutinka užsienio organizacijų sėkmingai teikiančių nuotolinio pobūdžio paslaugas ir iš jų patys mokosi.  

Nuo veiklos pradžios, kasmet, NVO „Pasaulis senjorams” įgyvendina po tarptautinį projektą, finansuojamą ES lėšomis, kurių tikslas- pasisemti naujos tarptautinės patirties, įgyti žinių, susiformuoti naujus įgūdžius ir kompetencijas nuotoliniame senjorų švietime, prisidėti prie švietimo turinio kūrimo suaugusiųjų mokymo centrams Lietuvoje ir užsienyje, nevyriausybinėse organizacijose (NVO), į mokymų turinį integruojant sidabrinės ekonomikos principus.

2023 metais įgyvendintas projektas „Kompetencijos ir priemonės virtualiam vyresniųjų suaugusiųjų švietimui ir nuolatiniam mokymuisi (OLDER on-line)“ atvėrė kelius ir supažindino su kaimyninės Latvijos virtualaus senjorų universiteto steigėjais, Italijos, Portugalijos trečiojo amžiaus ir nevyriausybinėmis organizacijomis, užsiimančiomis mišriu ir nuotoliniu senjorų švietimu ir socialine įtrauktimi.

Du metus iš eilės organizavome ir įgyvendinome besimokančiųjų senjorų anglų kalbos tarptautinius susitikimus praktiniams įgūdžiams stiprinti. Šie susitikimai motyvuoja besimokančiuosius.

2024 metais VŠĮ „Pasaulis senjorams” suteikta „Erasmus“ akreditacija (2023-1-LT01-KA120-ADU-000189495) patvirtino, jog atitinkame Europos Komisijos keliamus standartus, esame pajėgūs organizuoti kokybiškas mobilumo, mokymosi tikslais, veiklas.

Šiuo metu SADM lėšomis įgyvendinamas „NVO „Pasaulis senjorams” institucinis stiprinimas”  projektas padeda įgyvendinti veiksmus, skirtus sukurti stiprias, tvarias partnerystes su tarptautiniais subjektais, siekiant stiprinti organizacijos infrastruktūrą semiantis tarptautinės patirties ir siekiant bendrai spręsti vyresnio amžiaus žmonių gerovės klausimus.

Buriamoje savanorių komandoje norisi turėti savanorių ne tik Lietuvoje, bet ir iš užsienyje gyvenančių lietuvių, kad galėtume mokytis įtraukti vyresnio amžiaus žmones, gyvenančius svetur.

Asociacijos LieDM veiklos prioritetai atitinka organizacijos VšĮ „Pasaulis senjorams” tikslus, siekiant gerinti „Pasaulis senjorams”  veiklos efektyvumą ir užtikrinti kokybiškos nuotolinio mokymo paslaugos teikimą.