Sveikiname naujus narius – Kauno pedagogų kvalifikacijos centrą!

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras – viena iš didžiausių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų šalyje, įkurta 1995 m. Tai – pirmasis Lietuvoje akredituotas Centras. Akredituotos veiklos: biblioteka, internetas, seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai, gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas, konsultavimas, projektinė veikla ir partnerystės tinklai, ekspertizė, vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas, planavimas ir administravimas, mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba.

Centras yra neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinatorius Kaune.

Centro prioritetinė veikla – mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimas. Centras vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, skirtas kitoms suaugusiųjų grupėms. Centre organizuojamas „Aktyvių tėvų akademijos“ nemokamų paskaitų ciklas tėvams tikslu geriau pažinti, suprasti, apsaugoti savo vaiką, ieškoti būdų, kaip ugdyti jo kompetencijas pagal prigimtines galias, charakterio savybes, patirtį, ugdymosi poreikius siekiant individualios vaiko pažangos.

Aktyviai plėtojant tarptautinę partnerystę, Centras yra akreditavęs programas, vykdomas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje: Suomijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Airijoje, Ukrainoje, Izraelyje, Norvegijoje, Vokietijoje, Japonijoje, Kazachstane, Islandijoje. Svarbi Centro projektinė veikla – įgyvendinami tarptautiniai, nacionaliniai, regioniniai projektai.