Tarybos posėdis (visuotinis narių susirinkimas) – 2020 m. balandžio 21d.

2020 balandžio 21 d. skelbiamas visuotinis LieDM asociacijos narių susirinkimas (pagal asociacijos įstatytus vadinamas Tarybos posėdžiu).

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
  2. 2019 m. LieDM asociacijos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas
  3. 2021m. LieDM asociacijos nario mokesčio dydžio svarstymas ir tvirtinimas
  4. 2020m. LieDM asociacijos renginiai ir kiti klausimai.

LieDM aasociacijos narių naujienos apie 2019 m. institucijose taikomas inovacijas, įvykusius renginius, narių institucijose nuotoliniu būdu besimokančiųjų skaičius bei atvirai pasiekiamą mokymosi turinį skelbiama čia: