Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija: “DARNAUS VYSTYMOSI ASPEKTAI: TEORIJA IR PRAKTIKA”

Konferencijos tikslas – aktualizuoti darnaus vystymosi strategijos propagavimą ir įgyvendinimą, mokslo ir švietimo institucijų atliekamų tyrimų indėlį į darnų šalies vystymąsi, dalijimąsi gerąja patirtimi, integruojant darnaus vystymosi principus į studijų procesą.

Konferencijos tematika:

 

Konferencijos kalbos – anglų, lietuvių.   Konferencijos organizavimo būdas – realiai ir nuotoliniu būdu.

Konferencijoje viena sekcija organizuojama studentams.

Konferencijos vieta: Utenos kolegija, Utenio a. 2,  Utena

Konferencijos formatas: plenarinis posėdis, diskusijos sekcijose pagal konferencijos tematiką.

Pranešimo pristatymo forma: žodinis pranešimas 15 min. trukmės, studentams 10 min. trukmės.

Platesnė informacija pateikiama renginio svetainėje: ČIA

 

„Orientavimosi į darbuotoją paradigma – kelias į tvarų užimtumą ir veiklos rezultatus“

dr. Ewa Wójcik

Katovicų ekonomikos universitetas,

Lenkija

 

 

„Švietimas darniam vystymuisi: kaip mokome, ko mokome?“

dr. Estela Daukšienė 

Vytauto Didžiojo universitetas; LieDM asociacija, 

Lietuva