LieDM asociacijos ir Socialinių inovacijų fondo partnerystė naujame projekte

Nuoširdžiai džiaugiamės nauja partneryste

Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija tapo Socialinių inovacijų fondo, kuris įgyvendina projektą „Pažanga pokyčiams: Socialinių inovacijų fondo neformaliojo suaugusiųjų švietimo viešųjų paslaugų strateginė plėtra bei pokyčių vertinimas“ partneriu.

Partnerystė apima ekspertinę pagalbą įvertinant sukurtas ir viešajam naudojimui pritaikytas 2 suaugusių švietimo skaitmenizuotas paslaugas: „Verslumo iniciatyvos skatinimas atrandant kūrybinius talentus“ ir  „Moterys ir skaitmeninio darbo rinka“ bei priemonių rinkinius savanoriams konsultantams, skirtus kursų moderavimui. Sukurtų skaitmenizuotų neformaliojo suaugusiųjų švietimo viešųjų paslaugų pilotinis išbandymas bus vykdomas Marijampolėje ir Panevėžyje pasitelkiant kitų projekto partnerių – Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro ir Panevėžio rajono švietimo centro pagalbą.

LieDM prisijungs prie programų sklaidos, prisidės prie veiklų sutelkiant dalyvius į mokymus „Efektyvi ir kokybiška savanorių-konsultantų veikla teikiant mokymų paslaugas“ bei į internetinį seminarą „Lyčių lygybės aspektas neformaliajame suaugusiųjų švietime”. Prisijungs kuriant savanorių konsultantų duomenų bazę.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos darbo ministerija

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS NR. 7-NVOIS05436/2023