LieDM renginys “Nuotolinio mokymosi kokybės užtikrinimo gairės organizacijoms”

2024 m. gegužės 16 d. (ketvirtadienį) 14.00 – 15:30 val. vyko paskutinis 2024 m. pirmojo pusmečio seminaras  vaizdo konferencijų būdu, skirtas nuotolinio ir atvirojo mokymosi inovacijoms pristatyti ir aptarti.

Nuotolinio mokymosi kokybės užtikrinimo gairės organizacijoms

Dr. Giedrės Tamoliūnės ir dr. Daivos Urmonienės pranešimuose bus dalijamasi įžvalgomis kaip užtikrinti nuotolinio mokymosi kokybę organizacijoje ir kaip tai siejasi su organizacijos skaitmenine transformacija, t.y.  skaitmeninių technologijų integravimu į visas švietimo organizacijos sritis siekiant inovacijų, konkurencingumo ir tobulėjimo. Bus aptartos problemos ir kliūtys, trukdančios skaitmeninei transformacijai, pateikiamos gairės tobulėjimui ir nuotolinio mokymosi kokybės vertinimo kriterijai.

Seminaro padalomoji medžiaga:

                                                             I dalies vaizdo įrašas

                                       II dalies skaidrės su paaiškinimais (greit bus patalpinta)

 

 

Giedrė Tamoliūnė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorė bei Inovatyvių studijų instituto vyresnioji specialistė, nuo 2013 m. aktyviai dalyvaujanti įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius mokslo projektus technologijų taikymo švietime srityje. Giedrė taip pat yra Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklo EDEN Iniciatyvinio komiteto narė. Jos mokslinių interesų sritys – technologijomis grindžiamas mokymas ir mokymasis aukštajame moksle, mokymasis visą gyvenimą, atvirasis švietimas ir suaugusiųjų švietimas.

 

 

 

 

 

Dr. Daiva Urmonienė – 2019 m. VDU ŠA Inovatyvių studijų instituto vyr. specialistė, pagrindinės pareigos yra neformalių internetinių kursų ir atvirų kursų koordinavimas, taip pat profesinio tobulėjimo kursų valdymas Universitete ir už jo ribų. VDU Nuotolinių studijų dalykų kokybės ekspertinio vertinimo bei EUA Skaitmenizavimo darbo grupių narė, atsakinga už universitetinių studijų NMA dalykų kokybės užtikrinimo procesus. Aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose švietimo, pedagogų skaitmeninių kompetencijų, technologijomis patobulinto mokymo ir mokymosi srityse. Mokslinių interesų sritys: skaitmeninės kompetencijos, mikrokredencialai, technologijomis patobulintas mokymas ir mokymasis.