LieDM asociacijos NUOTOLINIO MOKYMOSI SAVAITĖS pranešimai

Skaitmenizacija aukštajame moksle

Dirbtinio intelekto įrankių naudojimas mokymo procese

Jūratė Urbonienė, Vaida Bartkutė-Norkūnienė, Utenos kolegija

Interaktyvaus turinio kūrimas pasitelkiant šiuolaikines galimybes

Vaiva Mickevičienė, Indrė Sprogytė-Bredelienė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

DigiProf – Skaidrus nuotolinio mokymosi vertinimas ir mokymosi rezultatų pripažinimas: metodika, gairės, praktinės priemonės dėstytojų skaitmeninėms kompetencijoms ugdyti

Airina Volungevičienė, Elena Trepulė, Estela Daukšienė, Vytauto Didžiojo universitetas

STEAM-Active – kaip sukurti prasmingą mokymąsi ir ugdyti kompetencijas, kurios paruoštų besimokančiuosius patenkinti rinkos poreikius

Vida Drąsutė, Kauno technologijos universitetas

Skaitmenizacija suaugusiųjų švietime ir profesiniame rengime

DigiFinEdu – Finansinio raštingumo skatinimas pradiniame ir pagrindiniame ugdyme, naudojant žaidybinimą ir skaitmeninį istorijų pasakojimą

Vida Drąsutė, VšĮ „eMundus“

Skaitmeninės kompetencijos ugdymas naudojant Wordwall įrankį mokymosi personalizavimui

Erika Kubilienė, Mindaugas Garnionis,  Kauno Pilėnų progimnazija

DigiCult – Kultūros paveldas: atsparumo ir mokymosi šaltinis, pasitelkiant skaitmeninį švietimą

Neringa Kelpšaitė, VšĮ „eMundus“

Pažanga pokyčiams: neformaliojo suaugusiųjų švietimo skaitmeninių paslaugų strateginė plėtra

Živilė Vasiliauskė, Socialinių inovacijų fondas

E-Story – Suaugusiųjų mokymosi vertinimo efektyvumas, taikant istorijų pasakojimo metodą

Daiva Malinauskienė,  Soros International House; Giordano Manchi, MATTERS Italija

Skaitmenizacija bendrojo lavinimo mokyklose

Nuotolinio mokymo privalumai ir trūkumai

Rasa Skrodenienė, Tauragės suaugusiųjų mokymo centras

Mokymosi analitika besimokančiųjų stebėsenai nuotolinio mokymosi aplinkose

Julija Melnikova, Dalia Baziukė, Klaipėdos universitetas

Skaitmeninis Spotiself įrankis ir apvalaus stalo diskusija:

Mokinio kompetencijų vertinimas ir įsivertinimas