Seminaras „Pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje“ ir padalomoji medžiaga

LieDM asociacija, kviečia jus į paskutinį šių metų renginį vaizdo konferencijų būdu, skirtą nuotolinio ir atvirojo mokymosi inovacijoms pristatyti ir aptarti.

2023 m. gruodžio 5 d. (antradienį) 14.00 – 15:15 val. vyks seminaras

Pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje

Technologijų taikymas planuojant ir kuriant pasiekimų vertinimą skaitmeninėje mokymosi aplinkoje yra viena iš labai aktualių temų kalbant apie skaitmeninio turinio kūrimą ir organizavimą. Skaitmeninės technologijos leidžia visiškai arba iš dalies skaitmenizuoti pasiekimų vertinimo procesus, organizuoti ugdomąjį ir apibendrinamąjį vertinimus, siejant vertinimo strategijas su pasirinktomis mokymosi veiklomis ar užduotimis.

Pranešimai

Pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje (lektorė dr. Giedrė Tamoliūnė)

Pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje (lektorius  Aurimas Nausėda)

Aurimo Nausėdos ir Giedrės Tamoliūnės  pranešimuose buvo dalijamasi įžvalgomis apie savikontrolės ir pažangos vertinimą, kaip susikurti vertinimo strategiją skaitmeninėje aplinkoje, į ką atsižvelgti kuriant ugdomąjį vertinimą bei kaip pasirinkti Moodle įrankius skirtingų tipų gebėjimams vertinti.

Pranešėjai:

 

Aurimas Nausėda, Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdybos profesijos mokytojas. Aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, skaito pranešimus konferencijose, dalinasi patirtimi su Lietuvos, užsienio šalių mokytojais. Yra LieDM asociacijos valdybos narys.

Dr. Giedrė Tamoliūnė – nuo 2013 m. aktyviai dalyvauja įgyvendinant Vytauto Didžiojo universiteto mokslinius projektus atvirojo nuotolinio mokymosi ir pripažinimo srityje. Jos dėstomi studijų dalykai bakalauro ir magistrantūros studentams apie atvirojo švietimo politiką, technologijomis grindžiamo mokymosi priemones ir sistemas bei suaugusiųjų švietimo koncepcijas. Mokslinių interesų sritys: atvirasis švietimas, technologijomis grindžiamas mokymasis, suaugusiųjų švietimas.